video snimci
Nastupi u 2009. godini
Jubilej 25. godina rada
 
 IME

Legenda o nastanku Budve

     Najpoznatiju autentičnu legendu o postanku Budve iznosi Stefan Vizantinac (VIv) prenoseći navode Filona iz Biblosa iz II vijeka nove ere, a vezuje je za mitsku ličnost Kadma, herosa iz Beotije i osnivača grada Tebe, sina feničanskog kralja Agenora i kraljice Telefase.

Kadmo je napustio zavičaj tražeći svoju sestru Europu koju je oteo Zevs. U toj potrazi boravio je u mnogim grčkim gradovima, da bi se po naredbi Delfijskog proročišta skrasio u Beoti i tu osnovao čuvenu Tebu kojom je dugo vladao. Bogovi su mu ovdje za ženu dali Harmoniju, ćerku boga Aresa i Afrodite.

U dubokoj starosti supružnici su prognani iz Tebe i na volovskoj zaprezi se uputili u zemlju Enhelejaca, gdje su osnovali novi grad - Budvu (Bouthoe).

Po predanju Budva je i dobila ime po volovima koji su doveli Kadma i Harmoniju u ove krajeve ( grčki: bous - vo).

Enhelejcima je prorečeno da će pobjediti svoje susjede Ilire ako za vođu izaberu Kadma. Pošto su tako i učinili, predvođeni Kadmom pobjedili su Ilire i zagospodarili njihovom zemljom. Harmonija je ovdje Kadmu rodila sina ilirija, a pred smrt su zbog ubistva zmaja - Aresovog sina, po kazni bogova, pretvoreni u zmije sa karakterističnim plavim pjegama. Njihov grob se, po predanju, nalazi negdje na prostoru Boke Kotorske ili Drača.


Ženska vokalna grupa

      Ženska vokalna grupa osnovana je 1983. godine kao vokalna grupa KUD "KANJOŠ" iz Budve, u čijem sastavu je radila sve do 1989. godine, kada se osamostalila. Poznati novinar i prevodilac Bratislav Kokolj inspirisan legendom o postanku Budve predložio je da Ženska vokalna grupa uzme naziv "Harmonija", što su tadašnje članice rado prihvatile.

 

 

DOGAĐAJI
26.12.2014. Moderna galerija Budva - Izložba "Bitve, tiraduri i mandraći"
13.12.2014. Beograd - Paštrovsko veče, restoran "Dedinje"
13.12.2014. Beograd - RTS - Jutarnji program - Emisija "Žikina šarenica"
 
2004. (c) All rights reserved. | Početna | Email |